Introductie

Frustum helpt bij het leren kennen en toepassen van de ISA88 Batch Control standaard door middel van training en advies. Er is binnen frustum veel ervaring aanwezig in level 2 en level 3 van de automatiseringspiramide (ISA95 functional hierarchy model) waardoor tijdens de training ook veel context vanuit de praktijk gegeven wordt.

ISA88 gaat eigenlijk over flexibel produceren. Zowel in batchprocessen als in discrete- en continue processen. Door structuur aan te brengen in productiemiddelen en de inzet van deze middelen goed te organiseren, kan een hoge mate van flexibiliteit in het productieproces worden gebracht. Door steeds meer concurrentie op de internationale markt, zoeken bedrijven naar de meest optimale vorm om hun productie middelen in te zetten. Het toepassen van de ISA88 standaard kan daarbij van belang zijn.